Strona główna » wewnątrzsterowność

wewnątrzsterowność

Jesteś wewnątrz- czy zewnątrzsterowny? Sprawdź!

Poczucie umiejscowienia kontroli jest względnie stałą cechą osobowości, a to oznacza, że możne ono ulec zmianie i można nad nim pracować. Zmiana poczucia umiejscowienia kontroli z zewnętrznego na wewnętrzne nie jest łatwa, ale możliwa.